Đầu tư căn hộ officetel tây hồ 200 triệu ban đầu, 45-75m2