Shophouse khối đế chung cư ven nội đô khó sang tay