Trong số các quận huyện tại Hà Nội. Quận Tây Hồ là một quận nằm ở phía bắc nội thành thủ đô Việt Nam.

Quận Tây Hồ có điều kiện môi trường, khí hâu tuyệt vời, thiên nhiên ưu đãi. Điểm nổi bật của quận Tây Hồ là Hồ Tây rộng khoảng 526 ha được coi là “lá phổi của Thành phố”