Loại hình shophouse không dành cho đầu tư lướt sóng