Không gian “sống xanh, sống sang” trở thành tiêu chí chọn nhà

Không gian “sống xanh, sống sang” trở thành tiêu chí chọn nhà