Tiêu chuẩn bất động sản Vimefulland và lễ công bố ngày 09/09