The Lotus Center Tây Hồ Bảng Giá, Chính Sách, Tiện Ích