Shophouse Vimefulland tây hồ tây vì sao lại cháy hàng