Savills Việt Nam quản lý và vận hành các dự án của Vimefulland

Savills Việt Nam quản lý và vận hành các dự án của Vimefulland

Savills Việt Nam quản lý và vận hành các dự án của Vimefulland. Từ tháng 2/2018, Savills Việt Nam đã chính thức được chỉ định. Làm đơn vị quản lý cho tất cả các dự án mang thương hiệu bất động sản lớn trên toàn thế giới.