Lịch sử thương hiệu Vimefulland và những bước ngoặt quan trọng

Lịch sử thương hiệu Vimefulland và những bước ngoặt quan trọng

Lịch sử thương hiệu Vimefulland và những bước ngoặt quan trọng. Năm 1984, nắm bắt thời cơ Việt Nam quyết tâm mở rộng cánh cửa để hội nhập với nền kinh tế