Hệ thống thang máy hiện đại Schindler của phân khu Larissa Đại Kim

Hệ thống thang máy hiện đại Schindler của phân khu Larissa Đại Kim – Vimefulland

Hệ thống thang máy hiện đại Schindler của phân khu Larissa Đại Kim. Giống với các dự án bất động sản của thương hiệu uy tín Vimefulland. Phân khu Larissa…